Hur går en behandling till?

Varje osteopatisk behandling sker utifrån patientens individuella förutsättningar och behov. Två personer med samma symptom kan behöva väldigt olika behandling, eftersom orsakerna till deras problem, deras livsstil, ålder, allmän hälsa osv är olika.

P1130797Behandligen består av en kombination av mjukdelstekniker (massage, triggerpunkter, MET), tekniker för fascia, viscera och ligament/membran, artikulation av leder, samt osteopatiska manipulations- och mobiliseringstekniker. Dessa har som mål att förbättra kroppens funktion genom att bland annat öka rörligheten, lätta upp muskelspänningar, förbättra cirkulationen, stimulera vätskedynamik och skapa förändringar där vävnader är överbelastade. Vissa tekniker är mjuka och lätta, medans andra är mer fysiska och dynamiska. Oavsett vilka tekniker som används är behandlingen alltid säker, effektiv och behaglig. Du kan även få relevanta råd och övningar anpassade efter dina tidigare erfarenheter och din nuvarande situation.

Osteopatisk behandling fungerar också väl i förebyggande syfte och är därför en utmärkt investering i din hälsa. Du kanske inte har några symptom just nu, men lider av återkommande besvär som du vill förhindra? Eller du kanske helt enkelt vill känna dig mer bekväm i din kropp, mindre trött, eller stel?

 

Vid första besöket går vi grundligt igenom dina nuvarande besvär, samt kartlägger din skade- och sjukdomshistorik. Jag frågar även om livsstil, arbete, motion etc, för att få en förståelse för vilka underliggande faktorer som kan ha bidragit till varför problemet upstått, eller som hindrar din kropp från att återhämta sig.

Det inledande samtalet följs av observation och en fysisk undersökning, vilket bland annat omfattar att jag tittar på din kroppshållning och testar rörligheten i olika delar av kroppen. Osteopater använder främst sina händer för att undersöka kroppen, men är också tränade att använda neurologiska och ortopediska tester när dessa behövs.

Målet med undersökningen är att skapa en helhetsbild av vilka av kroppens vävnader som är påverkade och var i kroppen det finns obalanser och restriktioner som kan vara bakomliggande och/eller bidragande orsaker till ditt problem/dina symptom.

Denna inledande del (samtal och undersökning) tar ofta upp större delen av tiden under det första besöket, men det är en mycket viktig del för att jag ska få en så bra överblick som möjligt över din situation, samt för att ta reda på om och hur jag bäst kan hjälpa dig.

Det är bäst om du kan undvika att ta smärtstillande mediciner 12 timmar innan besöket för att jag ska få en bättre bild av ditt tillstånd. Har du röntgenutlåtande eller andra provsvar, kan det vara bra att ta med dem. Det underlättar också om du skriver ned namn och dos på eventuella medeciner som du tar.

Den osteopatiska undersökningen och behandlingen utförs vanligtvis med patienten i underkläder. Men om detta är något du är obekväm med, så kan jag naturligtvis anpassa mig därefter. Se i sådant fall till att du har på dig löst sittande och bekväma kläder, som inte på något sätt förhindrar dina rörelser.

Om det är möjligt, försök att planera din tid så att du inte behöver stressa iväg direkt efter behandlingen och undvik gärna ansträngande aktiviteter samma dag, så att kroppen får en chans att anpassa sig till de förändringar som behandlingen fört med sig (det är då också lättare att bedöma hur kroppen reagerade på behandlingen).

Lägg märke till hur du mår under dagarna som följer, eftersom detta påverkar hur vi fortskrider med behandlingen.